Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อบังคับ และเงื่อนไขของการใช้บริการที่เว็บไซต์ ufabettermentm4.com ข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่คุณต้องทำปฏิบัติตาม เพราะเงื่อนไงเหล่านี้จะทำให้คุณไม่ผิดพลาดต่อการใช้งาน และคุณจะต้องยินยอมข้อบังคับ และเงื่อนไขตามรายละเอียดดังนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับ และเงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ : ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabettermentm4.com จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ในการใช้บริการกับทางเว็บ
 2. ประสบการณ์ผู้ใช้ : การเข้าใช้งานกับทางเว็บไซต์ ผู้ใช้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และการสมัครสมาชิก คุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง และครบถ้วนทุกอย่าง หากข้อมูลเป็นเท็จ หรือไม่เป็นความจริง ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้ได้ทันที
 3. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ทางผู้ให้บริการ ufabettermentm4.com จะปฏิเสธความผิดชอบในความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
 4. การติดต่อ : หากคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไขนี้ คุณสามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabettermentm4.com
 5. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ จะถูกตีความตามกฎหมาย และควบคุม หากเกิดการขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีการถูกไต่สวนตามกฎหมาย
 6. การใช้งาน : คุณต้องใช้บริการของเราตามกฎ และข้อบังคับที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการวางเดิมพัน , การชำระเงิน , การถอนเงิน หรือการทำรายการอื่น ๆ คุณต้องทำตามข้อบังคับและเงื่อนไข
 7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นของ ufabettermentm4.com และไม่สามารถนำไปใช้ หรือปลอมแปลงได้ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 8. การละเมิดข้อตกลง : หากคุณละเมิดข้อตกลงของทางเว็บไซต์ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 9. การยกเลิกสมาชิก : เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกทุกกรณี หากคุณละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนด
 10. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : การใช้บริการ ufabettermentm4.com ถือเป็นการยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 11. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 12. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทางเว็บไซต์จะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเป็นส่วนตัว ซึ่งเราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

You may have missed